• Breed! - Voor groei cijfers en inzicht

De accountant die ook
goed is met starters!

Onze samenwerking start meestal met een scan. Een grondige intake om je zaak, product, visie, organisatie, financiële positie, administratie en andere zaken goed te leren kennen.

Vervolgens presenteren we je ons Breed! plan van aanpak. Een document met aanbevelingen, inzichten, oplossingen, verwachtingen, voorspellingen en een duidelijk omschreven plan. Voor de korte en de lange termijn. Met een ‘inwerktermijn’ om je de zaken eigen te maken. Met een duidelijke verdeling van taken. Met het Breedplan krijg je inzicht, controle en een duidelijke visie over de zaken die zo essentieel zijn voor nieuwe successen.

Breed! - Voor groei cijfers en inzicht

De accountant! 
die samen met je
onderneemt

Breed! - Voor groei cijfers en inzicht
Copyright - Breed!